การสืบค้นคำสำคัญ

การสืบค้นแบบคำสำคัญ (Keyword) คือ การสืบค้นคำสำคัญ หรือข้อความที่ต้องการสืบค้นในตำแหน่งใดของรายการก็ได้ เช่น ตำแหน่งแรก ตรงกลาง หรือตำแหน่งสุดท้าย สามารถค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ชื่อวารสาร

คำค้น คำหรือวลี        
ประเภท
   
จำกัดการสืบค้น ประเภทของสิ่งพิมพ์
แหล่งจัดเก็บ
สาขา
ภาษา
ปีที่เริ่ม
ปีที่สิ้นสุด