กรุณาเข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ โดยระบบสามารถทำรายการได้ดังนี้

  • สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร
  • ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร
  • เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)

 

บริการ

สืบค้นทรัพยากรในงานจัดหา

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ผลการสืบค้นทรัพยากรในงานจัดหามี 9 รายการ (หากต้องการดูรายละเอียด คลิกชื่อเรื่อง)
ลำดับชื่อเรื่อง / ผู้แต่งจำนวน(copy)สถานะ
1นครคนนอก / พลัง เพียงพิรุฬห์รอตรวจสอบข้อมูล
2กล้วยไม้ป่า / กรมอุทยานแห่งชาติรอตรวจสอบข้อมูล
3เล่นบท cfo / ชาญ ธาระวาสรอตรวจสอบข้อมูล
4Structural Equation Modeling with Mplus / Barbara M. Byrne (Author)ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
5ติดตั้งและแก้ปัญหา / สุทธิพันอยู่ระหว่างการเสนอราคา
6ติดตั้งและแก้ปัญหา / สุทธิพันรอตรวจสอบข้อมูล
7ติดตั้งและแก้ปัญหา / สุทธิพันอยู่ระหว่างการเสนอราคา
8สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน :ชุดการ์ตูนวิทยาศาสตร์ / รัชฎา สุทาพงศ์อยู่ระหว่างการเสนอราคา
9หม่อมเจ้าสุริยกานต์ / วลัย นวาระรอตรวจสอบข้อมูล